Đại Đức Thích Phước Tiến – Nhìn Lại Một Mùa Xuân

Muốn làm tất cả các việc thành tựu thì đòi hỏi phải có trí tuệ. Một năm qua là tàn dư của nền kinh tế suy thoái và hậu quả chưa được khắc phuc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Bước sang năm mới có nhiều hứa hẹn và khởi sắc nhưng phía trước chúng ta vẫn còn rất nhiều thử thách.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân