Đại Đức Thích Phước Tiến – Nhìn Đời Qua Chiếc Gương Soi

Mượn hình ảnh chiếc gương soi để cho thấy rắng tất cả chúng ta nhìn đời và nhìn sự vật đều qua thành kiến cố chấp nghiệp cảm và qua chính cái gì mà mình đã quân tập nên. Vậy nên chẳng ai nhìn cuộc đời giống ai cả. Cần nhìn lại bản thân mình và quán chiếu suy nghĩ để thay đổi tốt hơn để có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc.
Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ và hướng dẫn cách tư duy và suy nghĩ về một vấn đề để có cuộc sống an lạc, hạnh phúc hơn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến.
Nam Mô A DI Đà Phật