Đại Đức Thích Phước Tiến – Nhìn Đời Bằng Nghiệp Cảm

Cái gì đã được biểu hiện bằng cái nói cái làm thì người ta con gọi là nghiệp cảm. Mỗi người có một tâm niệm, hoàn cảnh, suy tư nhận thức riêng, và khi biểu hiện nghiệp con trong suy nghĩ thì nó chưa tác động đến ai. Vậy làm thế nào để quán chiếu nhằm giảm bớt nghiệp cảm.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân