Đại Đức Thích Phước Tiến – Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời

Nhân quả như một quy luật của cuộc sống, dù bạn đang sống ở đâu, đang làm việc gì, theo tôn giáo nào, thì cũng phải chấp nhận nhân quả, gieo ác thì đạo địa ngục, làm thiện thì gặp phước lành. Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài pháp âm Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật