Đại Đức Thích Phước Tiến – Nhẫn Nhục Giải Oan Khiên

Bài giảng của Đại Đức khuyên phật tử chúng đã có điều kiện tu tập và tiếp xúc với phật pháp nhiều thì nên biết nhẫn nhịn, nhịn không có nghĩa là nhục, nhịn để cuộc sống được an lạc, nhịn để gia đình được bình an, nhịn để tấm lòng bớt sân si. Nhịn không phải thua kém mà như là sự vị tha, từ bi.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân