Đại Đức Thích Phước Tiến – Ngọn Lửa Từ Bi

Có lẽ đối với chung ta, hình ảnh lửa từ bi rất khó hình dung, qua ví dụ về bồ tác Thích Quảng Đức tự thiêu và những lời nói tâm huyết của bồ tác để lại thì chúng ta sẽ hiểu thế nào là ngọn lửa từ bi.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân