Đại Đức Thích Phước Tiến – Ngôi Chùa Tâm Linh

Ngôi chùa rất quan trọng với đời sống sinh hoạt của chúng ta. Ở đây chúng ta phải nên nhớ chùa còn là hồn thiêng sông núi, nơi che bom đỡ đạn, là nơi để nương tựa tầm hồn của bao nhiêu người đau khổ, nơi nguồn sống của cha ông muôn đời, gắn liền với một ngôi chùa.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân