Đại Đức Thích Phước Tiến – Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời

Một đôi mắt rất là sáng để nhìn bao thứ là một hạnh phúc rất lớn lao trên cuộc đời. Được một thân người đầy đủ lục căn và có được một tinh thần sáng suốt nhưng chắc hẳn chúng ta chưa thấy hết giá trị và ý nghĩa. Chính đối mắt biểu hiện tất cả tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, niềm vui….
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân