Đại Đức Thích Phước Tiến – Lương Tâm Con Người

Con người được xếp vào loài động vật bậc cao, chúng ta biết vui biết buồn, biết hờn giận, ghen ghét. Nhưng trên hết là con người chúng ta còn có lương tâm, vậy nên làm gì thì cũng nên biết suy xét trước sau để không phải bận lòng, không phải hổ thẹn với lương tâm vả cả một kiếp người.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân