Đại Đức Thích Phước Tiến – Lễ Tổng Kết Khóa Tu (KT25)

Đại Đức Thích Phước Tiến tổ chức lễ tổng kết khóa tu tại Tu Viện Tường Vân, thống kê các mức chi tiêu, giải bày khó khăn.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân