Đại Đức Thích Phước Tiến – Làm chủ cơn giận

Bài pháp thoại giảng Tại chùa Lộc Thọ. Giữa chốn phàm phu, ai cũng chứa rất nhiều hạt giống sân giận, có những khi giận dữ được biểu hiện bằng cách thô thiển, có những khi được biểu hiện bằng cách tế nhị. Theo Đại Đức Thích Phước Tiến thì tất cả biểu hiện trên là thái độ của tâm lý chúng ta để phản ứng những cái bất như ý, và chúng ta gọi chung cho các trạng thái đó là cơn giận. Giận là căn bản phiên não, có mặt từ vô lượng kiếp, có những con giận chôn dấu rồi chờ dịp để bùng phát.
Bài Thuyết Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến giúp chúng ta kiềm chế sự giận dữ, giải tỏa căng thằng, bực dọc trong người.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến.