Đại Đức Thích Phước Tiến – Hiểu Và Thương (KT20)

Chúng ta không thể yêu thương ai đó một cách thật lòng khi không hiểu họ. Điều quan trọng là hiểu để sống với nhau một cách chân thật và hết mình.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân