Đại Đức Thích Phước Tiến – Giác Ngộ Vô Thường

Trên đời này không có cái gì là bất biến, vạn vật luôn thay đổi, đời người cũng vậy, từ lúc chúng ta sinh ra đến lúc chết đi, trải quan muôn vàn đổi thay, vui có, buồn có, thậm chí thất bại, đau khổ. Tất cả những gì ta khát vọng có thể đến với ta, tuy nhiên những điều ta sợ hãi cùng sẽ có thể đến với ta, điều quan trọng là phải giác ngộ vô thường để cuộc sống luôn được an lạc.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân