Đại Đức Thích Phước Tiến – Giá Trị Thời Gian

Một đời người không đủ dài để chúng ta làm việc, cống hiến, và hưởng thụ, thời gian trôi qua nhanh và không đợi một ai cả, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết nữa cuộc đời, vậy thì những người con phật chúng ta nên sống sao để khoảng thời gian này thật ý nghĩa, đáng để sống để chúng ta không tiếc nuối khoảng thời gian đó và bỏ lại cho đời những kỉ niệm đẹp.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân