Đại Đức Thích Phước Tiến English Sub – Tuyển Tập Những Bài Viết Về Mẹ

Ban biên tập Phật Pháp ứng dụng xin giới thiệu tuyển tập những bài viết về mẹ của Thầy Thích Phước Tiến, với ngôn từ mộc mạc chân thành, tuyển tập viết về mẹ là những dòng dạt dào cảm xức viết về mẹ, những gian lao của mẹ vào cuối Thế kỉ 20 đầu thế kỉ 21.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài Thuyết Pháp của Thầy Thích Phước Tiến