Đại Đức Thích Phước Tiến – Chúc Xuân 2013

Đầu năm mới, Đại Đức Thích Phước Tiến ban phát những lời khánh tuế cầu bình anh cho quý phật tử, thầy mong muốn tất cả những ai đến chùa hãy gieo những hạt giống tốt lành lương thiện, để rồi nó phát triển vững chắc trong tâm hồn mình đem lại an lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật