Đại Đức Thích Phước Tiến – Chăm Sóc Cho Nhau (2009)

Bài thuyết pháp Chăm Sóc Cho Nhau do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Từ Tân năm 2009. Bài thuyết pháp thuộc chuyên đề Gia Đình.
Nghĩ đến người khác chính là bí quyết để chúng ta trở thành những con người cao thượng. Xã hội hiện tại làm cho con người chỉ biết nghĩ đến mình. Chúng ta lên án những hành vi phạm pháp, nhưng không hiểu được những nguyên nhân thật sự đẩy tội nhân đến chỗ tồi tệ, mà có khi lý do khiến họ sa ngã là vì sự thờ ơ, lãnh đạm và ruồng rẫy của chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe thầy Thích Phước Tiến giảng giải như thế nào về vấn đề này qua bài giảng Chăm Sóc Cho Nhau