Đại Đức Thích Phước Tiến – Bông Hồng Dâng Cha

. Vu lan báo hiếu không nằm trong giới hạn của những người con phật mà ý nghĩa của vu lan mang giá trị chung cho tất cả nhân, cho những ai có cha có mẹ trên cuộc đời này. Và đây là dịp để nhắc lại ơn nghĩa sinh thành nhưng mang cái giá trị xuyên suốt cả đời người. Ân tình của cha của mẹ theo chúng ta đến lúc nhắm mắt thì mới được ơn đức cao quý này.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân