Đại Đức Thích Phước Tiến – Bí Ẩn Từ Nghịch Cảnh

. Chúng ta sống trong một thời đại văn minh, nhiều nhu cầu vật chất, nhiều sự giải trí nhưng mà nó có một sự nghịch lí trong cuộc đời. Đây là thời đại học thức cao nhưng chúng ta lại xử sự với nhau vô ý thức, rồi thời đại này chúng ta có nhu cầu mua sắm nhiều nhất nhưng ít thời gian tận hưởng nhất, chúng ta cất lên nhiều ngôi nhà cao tầng nhưng gia đình lại thu gọn nhỏ nhất, thời đại có rất nhiều chuyên gia nhưng vấn nạn lại xảy ra nhiều hơn… Theo Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta luôn đi tìm hạnh phúc nhưng không biết mấu chốt ở đâu nên vẫn cứ đau khổ.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân