Đại Đức Thích Phước Tiến 2015 – Kinh Pháp Cú Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 đến câu 233)

Bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến giảng ngày 3-10-2015 tại Tu Viện Tường Vân.
Trăm năm sống mê thân ngũ uẩn – Vướng luân hồi lẩn quẩn vần xoay – Chi bằng ngày một ngộ ngay: – Vô thường, sinh diệt tại đây, bây giờ. Bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến dành cho quý Phật tử đã có thời gian tu tập lâu.
Hãy lắng nghe và chia sẻ các bài giảng 2015 Đại Đức Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật