Đại Đức Thích Phước Tiến 2015 – Học Phật để làm người tốt hơn

Bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. Học Phật không phải cái gì là cao siêu là phổ độ chốn sinh, học Phật trước hết là sự tu dưỡng đạo đức, thay đổi bản thân. Và theo Thầy Thích Phước Tiến, học Phật để làm người tốt và giúp người khác tránh đi điều xấu. Bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến rất thiết thực để quý Phật tử ứng dụng lời dạy của đức Phật tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng vào trong đời sống.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ các bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến