Thầy Thích Phước Tiến – Đặc Tính Của Đạo Phật phần 1

Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp – HCM, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Trải qua hơn 2.500 năm, đạo Phật đã được thử thách, cọ xát với thời gian và không gian; giá trị, tác dụng của đạo Phật vẫn như xưa. Ngày nay, trước tiến bộ văn minh vật chất quá độ đã xô đẩy con người vào trong hố thẳm của tham vọng, hận thù. Chiến tranh vẫn diễn ra khốc liệt trên thế giới, nghèo đói, bệnh tật, thiên tai vẫn đe dọa đời sống của nhân loại. Càng văn minh, con người càng có nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi, băng hoại về đạo đức làm mất thăng bằng giữa đạo đức và hưởng thụ. Đạo Phật với con đường thoát khổ thiết thực, nhân bản, với phương châm từ bi hỷ xả xóa bỏ chấp thủ, hận thù sẽ tiếp tục sứ mệnh hóa giải khổ đau cho nhân loại.
Xin mời quý vị hãy lắng tâm nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến.