Bài pháp thoại “Đã Biết Vô Thường Sao Lại Còn Phiền Não” do  Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Thiền Viện Bồ Đề (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) ngày 29/125/2016 (01/12/Bính Thân)