Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Đài Loan: Cuộc Đời Khổ Hay Vui. Thuyết giảng tại chùa Việt Đài (Cao Hùng – Đài Loan), ngày 08-04-2018 (23-02-Mậu Tuất)