Bài giảng mới nhất 2017 của Thầy Thích Phước Tiến: Cúng Cô Hồn – Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa. Giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 31-08-2017 (10-07-Đinh Dậu) nhân Đại Lễ Vu Lan