Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến 2019: Có Phải Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa Không. Thuyết giảng nhân lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân, ngày 18.02.2019
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
– Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage