LIVE STREAM: Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 84 tại Tu Viện Tường Vân. Đề tài: Chuyển Hướng Tư Duy Để Giảm Đột Quỵ Và Ung Thư. Giảng sư: ĐĐ. Thích Phước Tiến. Ngày 05-11-2017