Chùa Việt Nam Hồn Dân Tộc – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Thiên Chánh nhằm ngày đại lễ đặt viên đá xây dựng tổ chức từ mùng 8 đến 16 tháng 2 năm Bính Thân.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến 2016.