Pháp thoại mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến tại Mỹ: Chữa Vết Thương Lòng. Thuyết giảng tại Như Lai Thiền tự (Bang Arizona, Hoa Kỳ), ngày 01-12-2017