Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp Chữ Tín Trong Pháp Môn Tịnh Độ (2008)

Bài pháp thoại của thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng năm 2008 tại Tịnh thất Linh Quang – Hoa Kỳ, thuộc những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Tịnh độ là một trong những pháp môn thù thắng mà Đức từ Phụ đã để lại cho chúng ta. Nói đến pháp môn này không người Phật tử nào đang học và tu theo pháp này quên được tư lương cứu cánh thoát liễu sinh tử là Tín, Hạnh, Nguyện. Tín ở đây là Tín tâm, là chánh tín, là tin sâu những lời Phật dạy, Hạnh là thực hành danh hiệu Phật một cách chuyên tâm chuyên nhất, nói cách khác là phải thực hành trì niệm danh hiệu đức Phật liên tục và thành tâm.
Xin mời quý vị hãy lắng tâm nghe bài pháp thoại mới nhất của thầy Thích Phước Tiến nói về chữ Tín trong Tịnh Độ.