Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Chánh Pháp Và Tà Pháp. Thuyết giảng nhân Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (PL 2562 – DL 2018) tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10 – HCM), ngày 26-05-2018