Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến – Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì

Bài giảng do giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh – Tân Phú, HCM ngày 26/12/2015 (16/11/Ất Mùi)