Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến 2019: Cần Hiểu Đúng Về Giới Uống Rượu Trong Đạo Phật. Thuyết giảng nhân lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân, ngày 19.02.2019
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
– Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage