Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Đài Loan:Cảm Ơn Nghịch Cảnh. Thuyết giảng tại Phật Đường Tuệ Quang (Đài Trung – Đài Loan), ngày 07-04-2018 (22-02-Mậu Tuất)