Pháp thoại “Bồ Tát Quán Thế Âm – Tín Ngưỡng Và Triết Lý” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bửu Đà (quận 10, HCM) ngày 16/03/2017 (19/02/Đinh Dậu)