Pháp âm Bình An Trong Nghịch Cảnh – Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại trung tâm thương mại Sapa (Tiệp Khắc) ngày 20/11/2015 (09/10/Ất Mùi)