Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp – Biết đủ trong đạo Phật

Với cái đà phát triển kinh tế nhiều mặt nhất là trong xã hội của chúng ta đã kéo theo con người chúng ta có những cái hướng đua đòi về cuộc sống vật chất, chúng ta không biết điểm dừng và đôi khi chúng ta không biết đủ và chính chỗ đó đã tạo ra các vấn đề trong cuộc sống, tự làm rồi tự than, tự gây đau khổ cho bản thân.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật