Pháp thoại mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến tại Mỹ: Bi Trí Dũng. Thuyết giảng tại Từ Bi Đạo Tràng (Bang Texas, Hoa Kỳ), ngày 26-11-2017