Pháp âm thầy Thích Phước Tiến – Bệnh ung thư và thái độ người Phật tử

Bài pháp thoại do Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 60 tại Tu Viện Tường Vân ngày 06/12/2015 (nhằm ngày 25/10/Ất Mùi)