Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Bao Giờ Hết Nạn Mê Tín Ở Việt Nam. Thuyết giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 90 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 06-05-2018