Pháp thoại mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến tại Mỹ: Bản Tính Của Con Người Vốn Thiện Hay Ác. Thuyết giảng tại Hội Trường ST Oloud Minesota (Bang Minesota, Hoa Kỳ), ngày 19-11-2017