Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Đài Loan: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc. Thuyết giảng tại Tịnh Xá Lạc Việt (Taipei Sanchong – Đài Loan), ngày 01-04-2018 (16-02-Mậu Tuất)