Bài Giảng Thích Phước Tiến – Trước Tự Trách Mình

Bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến Tại Tu Viện Tường Vân. Từ những dẫn dụ thực tiễn trong đời sống thường nhật, ngôn từ linh hoạt, lí luận sắc bén, những lời giảng dạy của Thầy Thích Phước Tiến trong bài pháp thoại hôm nay đặc biệt cảnh tỉnh các bậc làm cha, làm mẹ, những thế hệ đi trước về cách giáo dục con trẻ để hình thành nên nhân cách, hành vi của chúng sau này. Theo Giảng Sư Thích Phước Tiến, “nhân cách của con trẻ được hình thành từ quá trình dạy dỗ ban đầu của gia đình, vậy nên sau này con trẻ có sai trái, gây tạo tội lỗi thì đừng vội kết tội chúng mà hãy nhìn lại quá trình dạy dỗ của chúng ta”. Qua những ví dụ đáng báo động trong bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến về sự suy đồi đạo đức của giới trẻ hiện nay, Thầy muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục về việc cải thiện đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ. Đây là một điều vô cùng quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến tương lai của một đất nước.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến.