Bài Giảng Thích Phước Tiến Eng sub – Lòng Ganh Ty

Bài Giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến Tại Tu Viện Tường Vân nhân ngày khóa tu An Lạc. Nếu chúng ta hy sinh cực khổ cho điều ta mong muốn thì chúng ta sẽ trở nên vui an lạc, sự an lạc tùy thuộc vào mỗi người, người biết đủ dầu nằm trên đất vẫn cảm thấy An Lạc. Trong cuộc đời làm người của chúng ta, thì nhất định một lúc nào đó trong lòng sẽ phát sinh lòng đố kị. Qua bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến, quý Phật Tử sẽ học được cách kiềm chế sự sân si, sự ganh tị. Bài Giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến sẽ giải quyết được vấn đề này.
Bài Giảng Pháp của Thầy Thích Phước Tiến được dịch sang tiếng anh.
Hãy cùng lắng nghe các bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến