Bài Giảng của Thầy Thích Phước Tiến – Ngũ Đình Tâm Quán

Bài Giảng Pháp của Thầy Thích Phước Tiến tại Tịnh Thất Hiền Như trong chuyến Hoằng Pháp trên đất Mỹ.
Đây là một bài giảng của Giảng Sư Thích Phước Tiến về chuyên đề phật học đòi hỏi sự lắng lòng, sự suy luận. Ngũ đình tâm quán là năm pháp quán tưởng làm cho tâm ý ngưng đọng lại đừng có náo loạn, ngưng dấy động. Chốn sinh đa bệnh phật pháp đa phương, giáo lí của đức phật có trăm phương nghìn kế để giải quyết một vấn đề, nhưng trên nguyên tắc thì phải dựa trên các nguyên tắc căn bản để lí giải một vấn đề. Bài Giảng của Thầy Thích Phước Tiến mang lại nhiều lợi ích sâu sắc trên con đường tu tập chánh pháp.
Hãy cùng theo dõi và chia sẻ các bài Giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến.