Bài giảng mới nhất 2018 của Thầy Thích Phước Tiến: 5 Đức Tính Không Thể Thiếu Trong Việc Thành Công. Thuyết giảng nhân Lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01-03-2018 (14-01-Mậu Tuất)