Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất 2018: 10 Đức Tính Siêu Việt Của Đức Phật. Thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự (Bang Arizona Hoa Kỳ), ngày 01-12-2017