Thuyết Pháp Thầy Thích Thiện Thuận – Vượt Qua Cô Đơn
Pháp thoại được Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu (Bà Rịa Vũng Tàu)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan
#thichthienthuan #thichthienthuan2017 #thichthienthuanmoinhat #thichthienthuanmoinhat2017 #thaythichthienthuan2017

CHIA SẺ