Thuyết Pháp Thầy Thích Thiện Thuận – Vì Sao Ta Khổ
Pháp thoại được Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phước Khánh (Cần Thơ)
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan
#thichthienthuan #thichthienthuan2017 #thichthienthuanmoinhat #thichthienthuanmoinhat2017 #thaythichthienthuan2017