Bài pháp thoại Thầy Thích Thiện Thuận 2017 mới nhất: Vì Cái Gì ? Phần 1. Thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, HCM), ngày 25/06/2017
Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-thuan
Quý vị hãy đăng ký (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-thuan